A tribute to the time between

af Kristine Hymøller

 

 

Fernisering: lørdag 3. November kl. 15 – 18

Live performance med Noelia Mora Solves kl. 16.30

Udstillingsperiode: 4/11-10/11 2018

Åbningstider: Torsdag, fredag og lørdag kl. 15-18

 

“Som en del af Københavns byfornyelse dukker stadig flere lejlighedskomplekser op og man passerer ofte områder præget af nedrivning. Bygninger forsvinder næsten ubemærket. Fortiden fjernes og nye formationer opstår. I dette mellemrum, hvor bygninger erstattes af murbrokker, støv, åbne vidder, armeringsjern, beton, mudder og aftryk fra maskiner og arbejdere, kan man opleve midlertidige ukontrollerede strukturerer, hvor landskabet får et nøgent, legemligt udtryk som om vrangen eller indersiden af det der var før, pludselig bliver afsløret. Man kan betragte nedrivnings-processen som et vigtigt stadie for refleksion i omstillingen til det nye.”

På udstillingen “A tribute to the time between” vil Kristine Hymøller skabe en installation som et rituelt mellemstadie mellem nedrivningen af historiske bygninger og opførelsen af ny forskønnende arkitektur. I performative undersøgelser forenes kroppe med make up og arkitekturens rå efterladenskaber.

Kristine Hymøller (f. 1972) bor og arbejder i København. Gennem undersøgelser af materialers stoflighed, arkitektur og performative processer skaber hun værker som stiller spørgsmål ved den hyperkomplekse samfundstruktur og hvordan den påvirker vores samtid og væren. Hymøller har en BFA fra Gerrit Rietveld Academie og MFA fra Sandberg Institute, Amsterdam og har været bosat i Amsterdam som udøvende kunstner indtil 2013, hvor hun flyttede til Danmark. Hendes værker er blandt andet vist på Kunsthalle Exnergasse Wien, Momart Presents All, Amsterdam, Kunsthalle Athena, Athens, Today Art Museum, Beijing, Utrecht Centraal Museum. I September 2018 havde hun sin første hun solo-udstilling i Danmark på udstillingsstedet Spanien 19C i Århus.

Mere info: https://www.instagram.com/kristinehymoller/

Performere:

Noelia Mora Solvez (f. 1975) er performer og videokunstner. Hun har 25 års erfaring indenfor scenekunst og er repræsenteret i Aros’ samling med videoinstallationen “Birds”.

Anna Taina-Nielsen (f. 1986) er uddannet billedkunstner fra Royal Institute of Art i Stockholm i 2015 og arbejder med performance, video og maleri.

Udstillingen er støttet af Københavns Kommune og RGS Nordic.

 

//English//

A tribute to the time between

by Kristine Hymøller

 

Opening: Saturday November 3, 3-6 pm

Live performance with Noelia Mora Solves 4.30 pm

Exhibition period: 4/11-10/11 2018

Opening hours: Thursday, Friday and Saturday 3-6 pm

 

“As part of Copenhagen’s urban redevelopment, new housing estates continue to emerge and you often pass through areas of demolition. Buildings disappear almost unnoticed, the past is removed and new structures are established. In this interval where buildings are replaced by rubble, dust, open spaces, rebars, concrete, mud and traces from machines and workers, you can experience temporary uncontrolled structures. The landscape carries a sense of nudity and corporeality, as if what was once the inside are suddenly revealed to the public. One can consider the process of demolition as an important stage for reflection in the transition.”

In the exhibition “A tribute to the time between” Kristine Hymøller creates an installation that functions as a ritual and mediator between the demolition of historic buildings and the construction of new beautifying architecture. Through performative exploration, bodies will merge together with cosmetics and the solid remains of architecture.

Kristine Hymøller (born 1972) lives and works in Copenhagen. Hymøller is interested in the relationship between aesthetics and culture in a historical and analytical perspective. Through exploration of materials and performative processes, she creates works that relates to the hyper complex society we live in and how it affects our present times. Hymøller holds a BFA fra Gerrit Rietveld Academie and MFA from Sandberg Institute, Amsterdam. She lived in Amsterdam until 2013 and is currently based in Copenhagen. Hymøllers work have been shown amongst others at Kunsthalle Exnergasse Wien, Momart Presents All, Amsterdam, Kunsthalle Athena, Athens, Today Art Museum, Beijing, Utrecht Centraal Museum, NL. In November and September 2018, Hymøller exhibited her first solo at Spanien 19C in Århus, DK.

 

Performers:

Noelia Mora Solvez (f. 1975) Artist and performer, currently works with video. The body and performance are always at the centre of her work. Her video installation, Birds, is part of ARoS permanent collection.

Anna Taina-Nielsen (f. 1986) holds a MFA from the Royal Institute of Art, Stockholm, Sweden. In her art practice she works with painting, photo and film.

The exhibition is kindly supported by The Municipality of Copenhagen and RGS Nordic.