En gruppeudstilling med:
Juuso Noronkoski (FI), Anna Hillbom (SE), Ida-Johanna Lundqvist (NO/SE), Nils Ekman (SE), Maja Gade (DK), Arngrímur Borgþórsson (IS), Emilia Bergmark (DK/SE) og Marte Edvarda Tidslevold (NO/SE)
Fernisering fredag d. 26/11 kl. 17-20.
Udstillingsperiode: 27/11 – 21/12 2021
Åbningstider: torsdag, fredag og lørdag kl. 14-17

DARKER er den tredje og sidste udstilling i c4 projects udstillingsrække med overskriften Nordisk efterår. Udstillingsrækken lægger vægt på at udvikle netværket blandt nordiske kunstnere og vise nordisk kunst af høj kvalitet i København.
Kalenderen har vist november og vi er trådt ind i den mørkeste tid på året. Det er et mørke som er et grundvilkår for os der bor i de nordiske lande, men også et Nordisk mørke som er blevet dyrket og kulturelt fortolket i alt fra gastronomi, arkitektur, tv-dramaer og selvfølgelig også billedkunsten.
Gruppeudstillingen DARKER viser værker af 8 nordiske billedkunstnere. De inviterede kunstnere arbejder i forskellige medier og med vidt forskellige greb, men fælles for dem alle er, at deres praksis er tonet af noget, man kunne definere som et særligt nordisk mørke. Mørket som den dystre og dystopiske side af menneskehedens adfærd og handlinger, mod hinanden såvel som mod naturen. Mørket som det sted der ligger uden for vores bevidsthed eller perception, hvor det okkulte, mystiske eller spirituelle dominerer. Eller et mørke som en reflekterende linse, hvor igennem vores samtid og eksistensvilkår bliver undersøgt og nuanceret. 
Til åbningen vil kunstner Marte Edvarda Tidslevold opføre en performance kl 18:00. Performancen er en handling, der kan minde om et ritual, hvor indsamlede genstande spiller en fremtrædende rolle. En handling for at minde dig selv om, hvor du er, og hvor du kommer fra.
Udstillingen er venligst støttet af: Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Beckett-Fonden, Københavns Kommune – Rådet for Visuel Kunst, Augustinus Fonden, William Demant Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.  
DARKER er kurateret af Anne Munnecke og Anna Bak. For mere info kontakt: 30282662
Foto:
Emilia Bergmark
Lucky, 2021. Video still  
//ENGLISH//
DARKER
An exhibition with: Juuso Noronkoski (FI), Anna Hillbom (SE), Ida-Johanna Lundqvist (NO / SE), Nils Ekman (SE), Maja Gade (DK), Arngrímur Borgþórsson (IS), Emilia Bergmark (DK / SE) and Marte Edvarda Tidslevold (NO / SE).
Opening: Friday the 26th. of November 5-8 pm.
Exhibition Period: 27.11.2021-21.12.2021
Opening hours: Thursday, Friday and Saturday 2-5 pm.
DARKER is the third and final exhibition in c4 projects’ series of exhibitions titled Nordic Autumn. The exhibition series intent to emphasize the development of a network among Nordic artists and to exhibit high-quality Nordic art in Copenhagen.
 
The calendar has turned to November and we have entered the darkest time of the year.
It is a darkness which is a basic condition for us who live in the Nordic countries, but also a Nordic darkness which has been promoted and culturally interpreted in everything from gastronomy, architecture, TV dramas and of course also visual art.
 
The group exhibition DARKER exhibit works by 8 Nordic visual artists. The invited artists, works in different media and with very different methods, but what they hold in common is that their practice is toned by something that could be defined as a certain darkness. Darkness as the gloomy and dystopian side of humanity’s behaviour and actions, towards each other as well as nature. Darkness as the place that lies beyond our consciousness or perception, where the occult, mysterious or spiritual dominate. Or a darkness like a reflective lens, through which our contemporaries and conditions of existence are examined and nuanced.
  
The exhibition is kindly supported by:
Statens Kunstfond, Det Obelske Familiefond, Beckett-Fonden, Københavns Kommune – Rådet for Visuel Kunst, Augustinus Fonden, William Demant Fonden og Slots- og Kulturstyrelsen.
The exhibition is curated by Anne Munnecke og Anna Bak. For more info contact: 30282662
Foto:
Emilia Bergmark
Lucky, 2021. Video still