Fernisering: Fredag d. 12. april kl. 17-20

Udstillingsperiode: 13. april – 11. maj 2024

Åbningstider: Torsdag, fredag og lørdag kl. 14-17


Velkommen til udstillingen Død eller Levende af Heidi Hove.

Når gravsteder sløjfes eller opryddes, bliver få udvalgte gravsten bevaret. Andre af mindre værdi bliver sendt til destruktion. Nogle minder bevares, mens andre forsvinder. Nogle sten går i arv og andre ikke. Udgangspunktet for udstillingen Død eller Levende er en gruppe, kasserede gravsten og mindetavler, som har samhørighed og er havnet på en mellemstation.

Død eller Levende tager dels form som en mindelund, dels som et arkiv eller pulterkammer, der udover gravstenene rummer større figurationer og mindre papirarbejder. Til udstillingen har gravstenene taget midlertidig ophold blandt øvrige genstande og spor, som peger på kroppen og dens tilstande i en variation mellem det genkendelige og det mystiske, mellem det betydningsfulde og det værdiløse, mellem det skønne og det frastødende.

Udstillingstitlen referer til børneudsendelsen ”Rädda Joppa – Död eller Lavende” (1985), der handler om tøjdyret Joppa, som forsvinder men altid vender tilbage til drengen Ola.

Udstillingen spænder fra eksistentielle spørgsmål og personlige erindringshistorier til de relationer og handlingsrum, der opstår i mødet med mennesker, ting og steder. Med denne udstilling bringes livets skyggesider med død og fordærv kamufleret i en tvivlsom skønhed frem i lyset.

Død eller Levende er en del af udstillingsprogrammet The Kinship Programme, som finder sted i 2024 på c4 projects og er kurateret af Anne Munnecke.

Udstillingen er venligst støttet af Statens Kunstfond, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Københavns Kommune – Rådet for Visuel Kunst.
Dead or Alive

by Heidi Hove

Opening: Friday April 12, 5 – 8 pm

Exhibition period: 13.04 – 11.05. 2024

Opening hours: Thursday, Fridays and Saturday 2 – 5 pm


When grave sites are discontinued or cleared, a few selected gravestones are preserved. Others of lesser value are sent for destruction. Some memories are preserved, while others disappear. Some stones are inherited, and others are not. The starting point for the exhibition Dead or Alive is a group of discarded gravestones and memorial plaques, which have commonalities and therefor have ended up at an intermediate station.

Dead or Alive is partly a memorial grove, partly an archive or storeroom, which, in addition to the gravestones, also contains larger figurations and smaller paperwork. For the exhibition, the gravestones have taken temporary residence among other objects and traces that point to the body and its conditions in a variation between the recognizable and the mysterious, between the meaningful and the worthless, between the beautiful and the repellent.

The exhibition title refers to the children’s show “Rädda Joppa – Död eller Levande” (1985). The television series is about the stuffed animal Joppa, which disappears but always returns to the boy Ola.

The exhibition explores existential questions and personal memories and investigates the relationships and interactions that arise in the encounter with people, things, and places. With this exhibition, life’s darker sides with death and decay camouflaged in questionable beauty are brought to light.

– 

Dead or Alive is part of the exhibition program The Kinship Programme, which takes place in 2024 at c4 projects and is curated by Anne Munnecke.

The exhibition is kindly supported by the Danish Arts Foundation, the Augustinus Foundation, the Beckett Foundation, the Aage and Johanne Louis-Hansen Foundation, and the Municipality of Copenhagen – Council for Visual Arts.