EVERYBODY HURTS SOMETIMES

EN UDSTILLING AF NAJA MARIA LUNDSTRØM

Fernisering: Fredag d.10. januar 17.00 – 20.00.
Udstillingsperiode: 10. januar – 15. februar
Åbningstider:
11.+12. januar kl.10-13
16. januar kl.17-20
17.,18.,19. januar kl.14-17
14.,15. februar kl.14-17
Og efter aftale.

Naja Maria Lundstrøm har været nede med flaget.
I et forsøg på at hejse det igen, har hun besluttet sig for at åbne op overfor andre mennesker og lukke dem ind. Hun har helt konkret lukket dem ind i sit hus, inviteret dem indenfor og bedt om hjælp. I fællesskab med disse mennesker, gamle og nye bekendtskaber, naboer og venner, har hun syet teksten ”EVERYBODY HURTS SOMETIMES” på et 20 meter langt stykke tekstil.

EVERYBODY HURTS SOMETIMES er et statement der både er ekstremt banalt og dybt personligt. Naja Maria Lundstrøms følelser er ikke unikke, ulykkelige følelser er et menneskeligt grundvilkår. Hun er ikke noget særligt fordi hun har det sådan. Og samtidig er hun jo netop ligeså særlig som alle andre – og igennem dette ikke spor alene:
Denne erkendelse er noget, som hun opnår gennem den processuelle begivenhed, som værket er. Stoffet, som er syet i fællesskabet i Lundstrøms stue, pakker nu hele indersiden af c4 projects ind som en blød stødpude; en omfavnelse, som indersiden af Naja Maria Lundstrøm vendt på vrangen. Og på stoffet kan man i en video følge værket og erkendelsen imens det udfolder sig. Sådan bliver besøgende på udstillingen mødt, og måske bliver de smittet af fællesskabet og føler sig både helt ligesom alle andre og helt særlige.

Naja Maria Lundstrøm er uddannet fra Det Fynske Kunstakademi i 2011. Hun har desuden studeret ved Academy of Fine Arts Vienna 2008-2012. Hun har udstillet steder som Biennale des espaces d’art indépendants de Genève, Schweiz, UGM Umetnostna galerija Maribor, Slovenien, Gl Strand, København samt Overgaden Institut for Samtidskunst, København.
Sproget spiller en central rolle i Naja Maria Lundstrøms praksis. Hun arbejder i forskellige medier inklusiv video og tekst. Hendes arbejde er ide-baseret og hun bruger ofte sig selv – eller snarere en persona – som arena for afprøvning af forskellige positioner og holdninger som cirkulerer i samtiden. Med fokus på temaer som national identitet, demokrati, fællesskab og køn beskæftiger hendes værker sig med aktuelle politiske og menneskelige problemstillinger.

Udstillingen er venligst støttet af Københavns Kommune – Rådet for Visuel Kunst.

//English//

Naja Maria Lundstrøm has been down in the dumps.
In an attempt to get up again, she has decided to open up to other people and let them in. What she did was to let them into her house, she invited them into her living room and asked for help. Together with these people, old and new acquaintances, neighbors and friends, she has sewn the text “EVERYBODY HURTS SOMETIMES” on a 20-meter long piece of textile.

EVERYBODY HURTS SOMETIMES is both an extremely banal statement as well as a very personal statement. Naja Maria Lundstrøm’s feelings are not something unique – unhappy feelings are a basic human condition. She is nothing special because she feels like this. And at the same time, she is as special as anyone else – and through this she is not alone:
She attains this realization through the procedural event that the work is. The fabric, which is sewn jointly in Lundstrøm’s living room, now wraps the entire inside of c4 projects as a soft bumper; an embrace, like the inside of Naja Maria Lundstrøm turned inside out. On the fabric, in a video, you can follow the work and the realization as it unfolds. This is how visitors to the exhibition are met, and maybe they get infected by the community and feel just like everyone else, nothing special and at the same time very special.

Naja Maria Lundstrøm graduated from the Funen Academy of Fine Arts in 2011 and studied at Academy of Fine Arts Vienna 2008-2012. She has exhibited places like the Biennale des espaces d’art Independent of Geneva, Switzerland, UGM Umetnostna galerija Maribor, Slovenia, Gl. Strand, Copenhagen as well as Overgaden Institute for Contemporary Art, Copenhagen.
Language plays a central role in Naja Maria Lundstrøm’s practice. She works in various media, including video and text. Her work is idea-based and she often uses herself – or rather a persona – as an arena for testing different positions and attitudes circulating in the contemporary time. Focusing on themes such as national identity, democracy, community and gender her work deals with political issues and human conditions.

The exhibition is kindly supported by The Copenhagen Municipality’s Council of Visual Arts.