Fanute

 

En udstilling af Billie Maya Johansen

 

Fernisering: Fredag d. 3 august kl. 17-20

Udstillingsperiode: 4/8–12/8 2018

Åbningstider: lørdag og søndag kl. 12-15 (eller efter aftale)

 

 

‘hvis vi var i stand til kommunikere ville vi ikke være nød til det’

– Avital Ronell

 

Fanute er et nyt amerikansk begreb, som betyder at vende sin nederen situation til det bedre. Ordet er opstået ved, at ord fra en strofe i en sang af rapperen French Montana, smeltede sammen i ørene på hans fans og blev til et nyt ord med en egen mening, som siden kom til at leve sit eget liv.

På udstillingen Fanute bearbejder de grafiske og skulpturelle værker de uforsætlige forskydninger og uintenderede betydninger, som opstår når moderne kultur- og netværksteknologi blander sig i vores kommunikation. Johansen reflekterer over hvor og hvem vi kan kalde kommunikationens afsender. Hun kommenterer på vores tilbøjelighed til at frustreres over de meningsforpurrende hændelser og foreslår undersøgende, at de også kan være frisættende. I en tid, hvor kommunikation kan synes uophørlig og på samme tid en trang og et krav for at føle, at vi findes, kan der måske ligge en befrielse i den hændelse, hvor vi fravristes vores kommunikative ansvar og kontrol  – endda helt uden selv har skulle tage initiativ til det. Johansen inviterer os til at reflektere over hvilke muligheder for at forstå sig selv som noget andet som den meningsmæssige forvanskning eller forvandling, af det vi siger, tilbyder os.

Billie Maya Johansen (f 1986) bor og arbejder i København. Hun arbejder med film, installation, objekter og grafik forenet gennem en underspillet humor og gennemgående interesse for socio-politiske vilkår og samtidsfænomener. Hun tog afgang fra Staatlische Hochschule für Bildende Künste, Staedelschule (MFA) i Frankfurt am Main i 2014. Hun har studeret tidsbaserede medier hos Prof. Jeanne Faust på HFBK i Hamburg og modtog en BFA fra Det Fynske Kunstakademi i 2011. Hendes værker er blevet vist på MMK i Frankfurt am Main, Brandts Klædefabrik og Janus bygningen. Hun har kurateret gruppeudstillingen Transformationer i samarbejde med kunsthistoriker Katrine Bruun Jørgensen. Dertil har hun deltaget på et Artist-in Residence hos Werkleizt artfilmproduction i Halle (Saale), Tyskland.

Tekst af Lina Katan

Udstillingen er venligst støttet af Københavns Kommune

 

For mere information: http://billiemaya.com/

 

 

//English//

 

Fanute

 

An exhibition by Billie Maya Johansen

 

Opening: Friday 3rd August 5-8 pm.

Exhibition period: 4th–12th August 2018

Opening hours: Saturday and Sunday 12-3 pm. (and by appointment)

 

 

‘If we were able to communicate we didn’t have to’

– Avital Ronell

 

Fanute is a new term from the U.S. that means turning a bad situation towards the better. The word arose from the verse in a song by rapper French Montana when segregated lyrics melted together in the ears of his fans and became a new word with its own autonomous connotations.

Through graphical and sculptural works the exhibition investigates unintentional displacement and meaning brought forward from the blending of technologies and modern culture. Johansen reflects upon the mechanisms of contemporary communication and comments on a propensity to frustrate over its incapabilities, playfully promoting it as a liberation. At a time when communication may seem unavoidable yet vehemently needed, a freedom can be found in the negation of communicative responsibilities and control – with or without self-preservation. Johansen therefore invites the audience to reflect upon which possibilities can be offered for understanding themselves as something else, within the distortion or transformation of what we say.

Billie Maya Johansen (b 1986) lives and works in Copenhagen (DK). She works with video, installation, and graphics, united through underplayed humor and a keen interest in contemporary socio-political conditions and phenomena. She graduated from the Staatlische Hochschule für Bildende Künste, Staedeelschule (MFA) in Frankfurt am Main (DE) in 2014. She has studied time-based media at Prof. Jeanne Faust at HFBK in Hamburg (DE) and received a BFA from the Funen Art Academy in 2011. Her works have been shown at the MMK in Frankfurt am Main (DE), Brandts Klædefabrik (DK) and the Janus Building (DK). She curated the group exhibition Transformations in collaboration with art historian Katrine Bruun Jørgensen, and attended an Artist-in Residence at Werkleizt’s artfilmproduction in Halle (DE).

Text by Lina Katan

The exhibition is kindly supported by Københavns Kommune