Line Sandvad Mengers

30.06.14 – 08.07.14
C4 Projects kan med stor glæde præsentere en udstilling med en række nye værker af billedkunstner Line Sandvad Mengers. Siden sin studietid på det Fynske Kunstakademi, hvorfra hun tog afgang fra i 2006, har Line Sandvad Mengers været særdeles aktiv både som billedkunstner og kurator for en række udstillings-projekter såvel nationalt som internationalt. Line Sandvad Mengers arbejder primært med en konceptuel og social praksis, der ofte inddrager publikum ved f.eks. uddelt personlige badges til udstillingsgæster, udstillet sin bror og produceret syndefalds-video med et æble i hovedrollen. I samarbejde med andre kunstnere har hun blandt meget andet indrettet en butik med positive fortællinger men ingen varer, byttet garderobe med en anden kunstner i en måned og tilbudt kunstnerisk konsulentbistand til både forretningsverdenen og private interessenter. Subtile udfordringer af den vestlige kulturelle identitetsdannelse, og undersøgelser af menneskelige interaktioner, er således vigtige ingredienser i Line Sandvad Mengers værker. Trosaspektet og politisk stillingtagen har været en underforstået og tilbagevendende del af Line Sandvad Mengers’ praksis. På udstillingen FOR THE LOVE afsøges betydningen af objekter med direkte kristne referencer, som et alternativ til konsumkulturens værdisæt. Ved at reflektere over budskabet ”Du skal elske din næste som dig selv” arbejder Line Sandvad Mengers i passagen mellem ideal og drift, hvor hun med sin kunst udfordrer begreber som selvoptagethed, selviscenesættelse, sameksistens og tro. Værket Favourite Books, består i en reol med en række forskellige udgaver af biblen. De forskellige udgaver har været i ligeså mange menneskers besiddelse og det bliver dermed manifestationen af de involverede, der er værkets grundsubstans. Når Line Sandvad Mengers viser værket Ekklesia, er det essentielt, at den lange række af vimpler er produceret af stof indsamlet blandt naboerne i landsbyen Laven.
Netop derved peger værket på en fornemmelse af sammenhæng og værdien i at være fælles om noget andet og større end hverdagens ofte tomme performances og aktiviteter.
På FOR THE LOVE præsenteres værker der står i kontrast til en ofte larmende forbrugskultur i den vestlige virkelighed, som situationisten Guy Debord engang beskrev som skuespilsamfundet. Line Sandvad Mengers er uddannet på afdelingen for Konceptuelbaseretkunst på det Fynske Kunstakademi i 2006. Hun er optaget af social, politisk og kristen kultur og hendes praksis er baseret på den konceptuelle og sociale kunst. Line Sandvad Mengers har udstillet og lavet projekter på kunstnerdrevne
gallerier, kunstmuseer og Internationale udstillingssteder. Hun bor og arbejder i Laven, Danmark hvor hun som leder af udstillingsplatformen bull mengers arrangerer udstillinger og projekter med andre kunstnere.
www.linesandvadmengers.dk
Udstillingen er støttet af Montana Møbler A/S

InstallationviewTheDove InstallationviewDoveCmingofAge InstallationviewAge+books FavouriteBooks+theDove FavouriteBooks EkklesiaTheDoveRevolt Revolt(withrage and patience)