af Marie Thams

Fernisering: Torsdag d. 8. juni kl. 16-19
Udstillingsperiode: 9.-24. juni 2017
Åbningstider: onsdag-fredag kl. 13-17, lørdag kl. 12-16 (samt efter aftale)

 

 

Det er en stor glæde at byde velkommen til re — en soloudstilling af Marie Thams. 

I re præsenterer Thams en ny installation, der kombinerer lyd, tekst, video og skulpturelle udsagn. Udstillingen er en reaktion på den uligevægt Thams oplever i værdisætningen af reproduktion i forhold til økonomisk og professionel produktion i det senkapitalistiske samfund, vi befinder os i. Et samfund der domineres af arbejdsmarkedets normer og høje forventninger til arbejderens omsættelige produktion. I re behandler Thams denne oplevelse igennem egen stemme og reproduktive krop koblet med skulpturelle udsagn, der sammen danner en omsluttende installation, specifikt udformet til c4 projects rum. 

Marie Thams (f. 1982, DK) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i 2011, og Goldsmiths, London i 2009. Thams’ arbejde er drevet af spørgsmål om arbejdskulturens diktering af identitet og kunstnerisk værd, og om relationen mellem biologisk krop og social/politisk status, som eksempel. Hendes værker samler sig af lyd, tekst, video samt skulpturelle og performative elementer, og udformes ofte som større installationer. I hendes seneste arbejde har hun haft særligt fokus på talt lyrisk tekstbåde som selvstændige værker, men også som del af rummelige installationer og som publikationer.
mariethams.com

For yderligere information eller aftale om besøg udenfor åbningstiden, kontakt venligst
Marie Thams: marie[at]mariethams.com

Udstillingen er støttet af København Kommunes Billedkunstudvalg

//English//

re

by Marie Thams

Opening: June 8th, 4-7 pm
Exhibition dates: June 9th–24th, 2017
Opening hours: Wednesday-Friday 1-5 pm, Saturdays 12-4 pm (and by appointment)
It is a great pleasure to be able to invite you to re—a solo exhibition by Marie Thams.
In re Thams presents a new installation combining sound, text, video and sculptural utterances. The exhibition is a reaction to the imbalance Thams experiences in the valuation of reproduction in relation to the economic and professional production of the late capitalist society that we currently preside over. This being a society that is dominated by the working market’s norms and has high expectations of the worker’s production and returns. In re Thams deals with this experience through her own voice and reproductive body coupled with sculptural utterances, which together make an encompassing installation specifically designed for c4 project’s space.
Marie Thams (b. 1982, DK)  holds an MFA from The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Arts, Copenhagen, 2011, and a BA (Hons) from Goldsmiths, London, 2009. Thams’ work is driven by questions around our working culture’s dictation of identity and artistic value, and the relation between biological body and social/political status, for example. Her work often includes a combination of video, sound, text and sculptural and performative elements, resulting in larger installations. Most recently she has had a special focus on spoken, poetic text—both as independent work, as part of larger installations and as publications.
mariethams.com
For more information or to make an appointment for viewing the exhibition outside of the opening hours, please contact Marie Thams: marie[at]mariethams.com
The exhibition is realised with support by København Kommunes Billedkunstudvalg

 

Billeder 1-9 (installation)

re, Marie Thams, 2017. Installation bestående af 3-kanals lydværk, video og skulpturelle bannere. Varighed lyd, 7:00min (loop), bannere ‘r’ og ‘e’ 180 x 250 cm, HD video på akrylskærm, 40cm i diameter. Foto: Marie Thams

Billeder 10-13 (tryksag)

re (tryksag), Marie, 2017. Begrænset oplag på 100. Forside: linoleumstryk. Tekst af Cecilie Høgsbroe Østergaard, skrevet i forbindelse med udstillingen re på c4 projects, 9-24 juni. Foto: Marie Thams