Marie Melchiorsen

c4 projects inviterer med fornøjelse til Samtaler med et bjerg en soloudstilling af Marie Melchiorsen fernisering d. 3. oktober kl 17­21 Åben 4.­19.okt: tors.­fre. 15­18, lør.­søn. 14­17 c4 projects, Dybbølsgade 60, 1721 Kbh V

Bjerge har ingen for­ og bagside. Det kommer an på personen der bestiger, betragter eller behages af dem. Ens fysiske position. Hvordan man henvender sig. Hvad nu, hvis man vil kommunikere med et bjerg? Hvordan går man i dialog med noget, der ikke har et sprog som vi forstår det; med læber der former tanker til lyde? Jeg hørte en forsker fortælle om, hvordan træer kommunikerer via rodnettet og fx advarer hinanden om epidemier. Hvis træer kan samtale, skulle bjerge så ikke kunne? Måske bjergene kommunikerer på en anden frekvens. Jeg begynder tålmodigt at lytte efter ‘bjerg­sprog’, for et ord kan tager måneder at opsamle. Måske må jeg afsætte resten af livet til at aflæse én eneste samtale, når svarene kommer i brudstykker og skal samles til en sammenhæng; nærmest som en form for ord­geologi. ‘Geologers aspirationen er nok at nå meget tættere på de spørgsmål, som også filosofien og kunsten stiller. Nemlig at prøve at sætte konturer på verden, dele den op i stumper, som er små nok til, at man kan forstå dem. Nogle gange går naturvidenskaben galt i byen ved at tro, at målet er at definere stumperne. Det er det ikke. Man definerer stumperne for at kunne håndtere det store billede. Hvis man kigger ud ad vinduet og prøver at forstå det hele på én gang, så går det jo fuldkommen galt.’ Minik Rosing, forsker og geolog. I udstillingen udforskes hvilke blikke der danner historien ­ og hvilke hænder. Der illustreres hvordan naturens kræfter er både større og langsommere, end menneskets. Beskueren inviteres tættere på det en proces rummer; på det interagerende øjeblik hvor dialogen mellem materiale og menneske opstår.

Marie Melchiorsen bor og arbejder i København. Hun er uddannet fra Det Jyske Kunstakademi og Akademie der Bildenden Künste Wien. Siden 2003 har hun udstillet i både Østrig og Danmark, bl.a. RYK IND (Overgaden), Maze (WUK, Wien) og Solid Solution (Alt_cph 13).

//c4 projects joyfully invites you to A conversation with a Mountain a solo show by Marie Melchiorsen Opening friday the 3th of Oct from 17 ­ 21 PM Opening hours thurs.­ fri. 15­18 PM, sat.­sun. 14­17 PM c4 projects, Dybølsgade 60, 1721 Cph V Mountains have neither a front nor rear. It all depends on who is doing the climbing, observing or describing a particular mountain. Your own physical position. How you relate. But how do you communicate with a mountain? How do you have a dialogue with something that does not use a language in the conventional sense; lips making thoughts into sounds. I once heard a researcher explain that trees communicate through their roots; how they could warn each other of approaching epidemics. If trees can communicate, can the mountains? Perhaps mountains communicate on a different frequency. I’ve patiently started listening to the mountains, because a single word can take months to hear. I might have to spend the rest of my life listening to one single conversation, because the questions and answers are being delivered in fragments and they need to be put together, almost like a sort of ’word geology’. ’Geologists aspiration is probably much closer to the same questions philosophy and art deal with: to give the world outlines, make it into smaller pieces, pieces that are small enough to understand them. Science sometimes believes that the aim is to define the pieces. But it is not. You only define the pieces in order to be able to grasp the bigger picture. If you look out the window and expect to understand everything at once, you will never understand anything.’ Minik Rosing, scientist and geologist. The exhibition explores which gazes – and which hands – make history, and shows how the forces of nature are much larger and slower, than those of man. The spectator is invited closer to the process that contains the dialogue between material and man. Marie Melchiorsen lives and works in Copenhagen, Denmark. She studied at the Jutland Academy of Fine Art and at the Akademie der Bildenden Künste Wien. She has had solo shows and taken part in group exhibitions since 2003 both in Denmark and Austria. Udstillingen er støttet af/ The show is supported by Københavns Billedkunstudvalg

samt_bjerg_close_up_plade1_net samt_bjerg_hylde_rulle2_net samt_bjerg_instal_view_mdf_back_net samt_bjerg_install_view_front_net samt_bjerg_install_view_net samt_bjerg_install_view_plade_back_net