Expanded Communication Strategies

En soloudstilling af Scott William Raby

 

Fernisering: Lørdag d. 17. marts kl. 13 – 20 (åbent diskussionsforum kl. 15 – 18)
Udstillingsperiode: 17. marts – 27. marts, 2018
Åbningstider: efter aftale (skriv venligst til e-mail – scott.raby@gmail.com)
Afslutningsevent: Tirsdag d. 27. marts kl. 16 – 20

 

I udstillingen Expanded Communication Strategies vil kunstneren, Scott William Raby bruge c4 projects som en base for diskursive events og en social installation, som vil forandre og udvikle sig undervejs i udstillingsperioden. Raby vil transformere c4 projects til en midlertidig forsknings- og formidlingsplatform, der undersøger, diskuterer og søger at forstå, hvordan kunstverdenen benytter sig af sociale mediestrategier såsom podcasts og videoblogging, til at kommunikere kulturelt indhold ud til deres publikum. Rabys værk undersøger hvordan produktionen af private podcasts og videoblogs med socialt, politisk og økonomisk indhold, der udsendes igennem sociale platforme, bliver approprieret af museer, gallerier, og andre aktører, både i og udenfor kunstverdenen – lige fra etablerede kunst institutioner som Tate og MoMA til den individuelle kunstner og forfatter. I kontrast til dette web baserede fænomen, er der i kunstverdenen sket en stigning indenfor brugen af det direkte og personlige møde som motiv, igennem diskussionen og samtalen som medie. Raby, der selv anvender samtalen i sin praksis, og har en stor interesse i selvudgivede medier (især i tiden efter Brexit og Trump), spørger, hvordan kan man forene de to udtryk, og hvilke muligheder har de for enten at reducere eller tilføje noget til hinanden? Under udstillingsperioden hos c4 projects vil Raby kortlægge, optage og præsentere sine undersøgelser for publikum. På den måde vil han netop afklare de begrænsninger og fordele, der ligger i at lave selvproduceret indhold.

Scott William Raby (f. 1984, USA) arbejder som kunstner, forsker og forfatter. Han bor og arbejder i København, men laver også projekter internationalt. I sin praksis arbejder han med at undersøge de socio-økonomiske og geopolitiske kræfter, som former (kunst)verdenen og dens position i en større diskursiv ramme omkring kultur, økonomi og magt. Raby undersøger, approprierer og genbruger strukturelle infrastrukturer fra (kunst)verdenen, og bruger dem som et produktionssted i sig selv. Han har en tværfaglig tilgang til produktionen af værker, der består i at lave diskursive events, performances, tekster, foredrag og diskussioner, som bevæger sig i krydsfeltet mellem kunst, arkitektur og det offentlige rum. Han har senest udført en performance i samarbejde med SUPERGOOD på udstillingen Supergood – Dialogues with Ernesto Da Sousa at Maat i Lissabon, præsenteret dele af sin PhD forskning i projektet CAVEAT!!! ved M HKA i Antwerpen og lavet en skriftlig præsentation ved Contemporary Contemporary konferencen på ARoS i Aarhus. Af kommende aktiviteter kan nævnes udstillingen Response hos I:projects Space i Beijing, og et opfølgende residency og udstillingsprojekt ved CAVEAT!!! i Bruxelles med kunstnergruppen JUBILEE. Raby modtog en MFA fra Otis College of Art and Design i Los Angeles i 2012, og påbegyndte i 2015 sin PhD i kunst ved Goldsmiths University of London, hvor han har forsket i forholdet mellem kunst og lovgivning, ved at undersøge juridiske kontrakter udformet af kunstnere.

 

//English//

Expanded Communication Strategies

A solo exhibition by Scott William Raby

 

Extended Opening: Saturday 17th March , 1 – 8 pm. (Performative Discussion 3 – 6 pm.)
Exhibition Period: 17th March – 27th March, 2018
Opening hours: by appointment (via email – scott.raby@gmail.com)
Closing Event: Tuesday 27th March, 4 – 8 pm.

 

In the exhibition Expanded Communication Strategies artist Scott William Raby will use c4 projects as a site for discursive events and an evolving social installation that will change throughout the exhibition period. The artist’s aim is to use c4 projects as a temporary research and dissemination platform to share, discuss, and understand how the art world is using newer social media forms of audio and video communication (namely podcasting and video blogging) to further propagate content to broader publics. In response to the rise in the general public to produce (in a populist manner via podcasting and video blogging) social, political, and economic content, museums, galleries, and practitioners in the art world are following suit and producing their own audio/video content – from large museum franchises like Tate and MoMA to independent artists and writers. In contrast to this web phenomenon, there has also been a rise in live in-person events that have become an art world medium or motif – the discussion, conversation, or talk. Comparatively, how does the combination of these two mediums together diminish or empower either or both? As an artist who often employs discussion, but is also fascinated by the popularization in self-published content (especially in a post-Brexit/Trump political moment) Raby will explore the slippages and gaps in this terrain through mapping, recording, and sharing research at c4 projects during the exhibition period.

Scott William Raby (b. 1984, US) is an artist, researcher, and writer who recently relocated to Copenhagen and works on projects internationally. The broader themes of his work examine the socio-economic and geopolitical forces that shape the (art)world and its position within broader frameworks of culture, capital, and power. His work often examines, appropriates, and repurposes the infrastructures and architectures of the (art)world as sites of production in-and-of themselves. This approach is interdisciplinary, but mostly exists as discursive events, pedagogical performances, writings, readings, and talks that meander between the intersections of art, architecture, and public spaces. He has recently performed with SUPERGOOD in Supergood – Dialogues with Ernesto De Sousa at Maat in Lisbon, presented and discussed his PhD research in the project CAVEAT!!! at M HKA in Antwerp, and made a paper presentation at the Contemporary Contemporary conference at ARoS in Aarhus, among many others. Forthcoming engagements include Response at I:projects Space in Beijing, and a follow up residency and project to CAVEAT!!! in Brussels with the artist group JUBILEE, among others. He received an MFA from Otis College of Art and Design in Los Angeles in 2012 and began a PhD in art at Goldsmiths University of London in 2015 where he researched the relationship between art and law by focusing on the socio-economic consequences of the artist-authored contract.