c4 projects er et udstillingssted i København. Vi organiserer og kuraterer en række udstillinger, der præsenterer et mangfoldigt udsnit af den nyeste samtidskunst. c4 er et eksperimenterende udstillingssted der vægter en undersøgende tilgang til kunst, kuratering og formidling.

Vi arrangerer 10-12 udstillinger årligt samt en række begivenheder i form af bl.a. workshops, oplæsninger og talks. Vi præsenterer samtidskunst af høj kvalitet og synliggør yngre billedkunstnere fra både Danmark og udlandet. Udstillingerne fungerer som indspark i kunst- og samfundsdebatten. c4 projects udspringer af kunstnerkollektivet Carstensgade 4, der har organiseret udstillinger på forskellige locations i København siden 2011.

Vi er: Naja Maria Lundstrøm, Marie Melchiorsen, Anne Munnecke, Camilla Reyman, Anna Bak, Luise Noora Sejersen og Rikke Ehlers Nilsson.

Fra januar 2019 har c4 projects udarbejdet et nyt to-årigt program: Intimitetsprogrammet 2019/2020.
Med fjorten udstillinger ønsker c4 projects at styrke sin profil med et ambitiøst og mere internationalt orienteret program. Intimitetsprogrammet vil undersøge det mentalt intime og kropsligt udfordrende, det private, troens rum og seksualitet, og vil igennem fordybelsen i emnet intimiteter behandle og nuancere eksistensvilkår i samtiden.

Intimitetsprogrammet 2019/2020 er støttet af Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Billedkunstudvalg, Det Obelske Familiefond og Beckett Fonden.

//

c4 projects is an exhibition space in Copenhagen. We organize and curate exhibitions that present extracts of the newest contemporary art. c4 is an experimental exhibition space that approaches art, curation, and communication from a position of curiosity. We arrange 10-12 exhibitions per year, along with a number workshops, readings, talks and other events.

We present contemporary art of high standard and provide exposure for younger artists from Denmark and abroad. The exhibitions function as kick offs in the general debates concerning art and society. c4 projects grew out of the artist collective Carstengade 4 which has been organizing exhibitions at various locations in Copenhagen since 2011.

We are: Naja Maria Lundstrøm, Marie Melchiorsen, Anne Munnecke, Camilla Reyman, Anna Bak, Luise Noora Sejersen and Rikke Ehlers Nilsson.

For 2019 and 2020 c4 projects have developed a new 2-year-programme: The Intimacy Programme 2019/2020.

With fourteen exhibitions c4 projects wish to strengthen its profile with an ambitious and international programme.
The Intimacy Programme wants to explore the mental intimacy and the bodily provocative, the private sphere, beliefs, and sexuality and though an immersion into the different aspects of intimacy to discuss and nuance living conditions in present-day society.

The Intimacy Programme 2019/2020 is supported by the Danish Arts Foundation, The Copenhagen Municipality’s Council of Visual Arts, The Obelske Family Foundation and The Beckett Foundation.

//

c4 projects

Dybbølsgade 60

1721 København V

You can also find us on facebook


statens_logo