BUTIK

En udstilling af Mette Winckelmann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udstillingsperiode: 24. september – 24. oktober 2020

Åbningstider: Onsdag, torsdag, fredag og lørdag kl. 14-17

 

BUTIK er en arbejdsproces – handlinger, materialer og rummets indretning gør værket.

 

BUTIK fungerer i praksis som værksted, udstilling og butik, og fremstår som et sted imellem kategorier. I åbningstiden fremstilles, bearbejdes og sælges beklædning. c4 projects var oprindeligt et butikslokale, med butiksvindue og direkte indgang fra Dybbølsgade. Installationen BUTIK tager fat i stedets oprindelige funktion og nuværende identitet som en foranderlig størrelse.

 

I BUTIK syes en edition af onesize, unisex overdele i ubleget hørlærred. Den færdigsyede overdel foldes og placeres på trykbordet, hvorpå der manuelt trykkes et kvadrat med ramme og rakel. Efter trykprocessen foldes overdelen ud, hvorved det i udgangspunktet monumentale kvadrat, opløses og spredes ud over tøjets areal i en åben formation, der giver plads til en krop.
I trykprocessen overføres spor og mærker fra det påtrykte kvadrat i en beklædningsdel til den næste, hvorved sammenhæng og relationer delene imellem præciseres.

 

BUTIK kommer som en naturlig efterfølger til projektet LAILA UTI, som Winckelmann har arbejdet med på Viborg Kunsthal og Augustiana Kunsthal i 2019-20. På Nørrebrogade over for Assistens Kirkegården ligger butikken LAILA BUTIK, som i kraft af de tabte bogstaver: B og K, har fået navnet LAILA UTI. Udstillingen handlede om tab, overgange og nye potentialer.

 

Tøj er en praktisk foranstaltning og en signatur for den der bærer det. Udstillingen BUTIK kredser om transformationer, skala og forhandlinger.

 

Mette Winckelmann er uddannet fra Academy of Art and Design, Bratislava, Slovakia i 1996-97 og ved Det Kgl. Danske Kunstakademi, København i 1997-2003. Af hendes tidligere soloudstillinger kan bl.a. nævnes Stop Calling Me Names på Gl. Holtegaard, 2018 og Come Undone på Overgaden, 2016. I 2019 blev Winckelmann tildelt det 3-årige arbejdslegat fra Statens Kunstfond, og er blandt andet repræsenteret på Statens Museum for Kunst.

 

c4 projects er et kunstnerdrevet udstillingssted der vægter en undersøgende tilgang til kunst, kuratering og formidling. BUTIK er en del af vores to-årige udstillingsprogram: Intimitetsprogrammet 2019/2020.
Med fjorten udstillinger ønsker c4 projects at styrke sin profil med et ambitiøst og mere internationalt orienteret program.
Intimitetsprogrammet vil undersøge det mentalt intime og kropsligt udfordrende, det private, troens rum og seksualitet, og vil igennem fordybelsen i emnet intimiteter behandle og nuancere eksistensvilkår i samtiden. BUTIK er kurateret af Anne Munnecke. For mere info kontakt info@c4projects.dk eller ring på tlf: 26142332.

 

BUTIK er venligst støttet af: William Demant Fonden, Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Råd for Visuel Kunst, Det Obelske Familiefond og Beckett-Fonden.

 

Da vi skal overholde regeringens Covid-19 retningslinier kan besøgende måske opleve, at der vil være lidt ventetid i forhold til at komme ind i c4 projects. Vi håber at vores gæster vil tage denne mindre udfordring med godt humør, så vi kan passe på os selv og hinanden.

 

//English//

 

BUTIK

An exhibition by Mette Winckelmann

 

Exhibition Period: 24th of September – 24th of October 2020

Opening hours:  Wednesday, Thursday, Friday and Saturday 2-5 pm

 

BUTIK is a work in process – actions, materials and the room’s interior are the installation.

 

BUTIK is somewhere in between an exhibition, a workshop and a shop and acts as all three. The spot where c4 projects is located now, was actually originally a shop. Therefore, the installation BUTIK uses the location’s history to present identity as an ever-changing experience, and clothing is therefore produced and sold in the exhibition’s opening hours.

 

In BUTIK an edition of one size, unisex tops are sewn in unbleached linen canvas. The tops are folded and placed on a printing table while a square is manually printed with frame and squeegee.
Afterwards, the top is unfolded while the square is dissolved and spread out onto the clothing in an open formation which makes room for the body. Traces from the printed square is transferred from one piece of clothing to the other, so there is a clear link between them.

 

BUTIK is a sequel to the project LAILA UTI, which Winckelmann has worked on at Viborg Kunsthal and Augustiana Kunsthal throughout 2019-20. The shop LAILA BUTIK is located on Nørrebrogade across from The Assistens Cemetery. However, the signage lost the B and the K, why it is now called LAILA UTI. The exhibition was about loss, transition and new potential.

 

Clothing is practical but also a statement by the one wearing it. The exhibition BUTIK is about transformation, relativity of scales and negotiations.

 

Mette Winckelmann graduated from The Academy of Art and Design, Bratislava, Slovakia in 1997 and The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen in 2003. Former solo exhibitions count Stop Calling Me Names at Gl. Holtegaard, 2018 and Come Undone at Overgaden, 2016. I 2019 Winckelmann received the Danish Arts Foundation’s three-year work grant and she is exhibited at The National Gallery of Denmark.

 

BUTIK is part of c4 projects’ 2-year-programme: The Intimacy Programme 2019/2020.
With fourteen exhibitions c4 projects wish to strengthen its profile with an ambitious and international programme. The Intimacy Programme wants to explore the mental intimacy and the bodily provocative, the private sphere, beliefs, and sexuality and though an immersion into the different aspects of intimacy.
BUTIK is curated by Anne Munnecke. For more information contact info@c4projects.dk or call +45 2614 2332.

 

BUTIK is kindly supported by: William Demant Fonden, Augustinus Fonden, Statens Kunstfond, Københavns Kommunes Råd for Visuel Kunst, Det Obelske Familiefond og Beckett-Fonden.

 

Due to the government Covid-19 guidelines, you can experience a short line when visiting the exhibition at c4 projects. We hope that our guests will accept this with a smile, so we can take care of each other and ourselves.