CRY

En udstilling af Sarah Michelle Riisager

 

 

Fernisering: Fredag d. 7 december kl. 17-20

Koncert med Josefine Struckmann og oplæsning af Sif Hedegård: Fredag d. 14 december kl. 17-19

Udstillingsperiode: 8/12–21/12 2018

Åbningstider: Fredag, lørdag og søndag kl. 13-16 (eller efter aftale)

 

I udstillingen CRY tages publikum med på en audiovisuel jagt gennem et virvar af sammensatte digitale screenshots og videoer indsamlet fra Internettet, spillefilm og fra virkeligheden.

Sarah Michelle Riisagers værker beskæftiger sig med hvordan verden ser ud når man forestiller sig den. Gennem installation og video arbejdes der med menneskets relation til sorg og sorgprocesser. I værkerne afprøves der hjemmelavede logikker, der forsøger at opsætte systemer for hvordan man kan (over)leve og forstå samtiden. Beskueren bliver inviteret til at tage gråden til sig og reflektere over sorgen, som ifølge Riisager, grundlæggende er det der gør os menneskelige. Sorg er også en naturlig følge af at være menneske i et globalt samfund. Riisager præsenterer en verden, hvor online-subkulturer, fetishsamfund og virtuelle verdener regerer, og der bliver søgt efter menneskets virtuelle eksistens i de mørkere hjørner af Internettet. På den måde bliver beskueren en del af den tvetydige dynamik mellem at se og blive set. Riisager arbejder i grænselandet mellem virkeligheden og den virtuelle verden, og inviterer os til at deltage i denne bizarre parallelle virkelighed, som vi både bliver tiltrukket og frastødt af.

I forbindelse med udstillingen spiller Josefine Struckmann en lo-fi koncert i udstillingsrummet og Sif Hedegård oplæser juledigte, hvortil vi byder på et glas glögg at varme sig på.

Sarah Michelle Riisager (født 1990) Bor og arbejder i København. Hun arbejder med fotografi, video, installation og skulptur. Hendes kunstneriske praksis tager udgangspunkt i følelser, hvor hun undersøger frygt og river dens fragmenter fra hinanden og sætter dem sammen igen, i et forsøg på at få intime systemer placeret i virkeligheden. Hun tog afgang fra Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole i 2013 efterfulgt af en BA (Hons) i Fine Art Photography fra Glasgow School of Art. I København har hun bl.a. udstillet på Fotografisk Center, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthallen Charlottenborg og Kvit Galleri. Derudover har hun udstillet på Pingyao International Photography Festival i Kina, Les Recontres de la Photographie i Arles og på Summerhall i Edinburgh.

Josefine Struckmann (født 1988) Bor og arbejder i København. Hun arbejder med video og lyd. Hun har som medlem af elektro-punkgruppen MOR udgivet EP’erne Fisse I Dit Fjæs i 2009 hos Spaghetti Cassetti Records ogVanvidstimer i 2010 hos LORT Records. Siden 2015 har hun som medlem i bandet Time Masters med David Julius Christoffersen optrådt i Europa og Asien, fra slutningen af 2017 har hun med sit soloprojekt NURSE udgivet sangeneWhere We Going, Reverse Yourself og Dangerous Place produceret af Roger Beattaker og Mikkel Larsen. Struckmann tog afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2014.

Sif Hedegaard (født 1986) Bor og arbejder i København. Hun arbejder med performance, installation og skulptur. Hun er uddannet fra Bergen Academy of Art and Design og Det Fynske Kunstakademi i 2015. Hun har udstillet solo projekterne Lizard Queen på c4 projects og Somebody Saying ”Help Me” Very Quietly i EKS-rummet, København i 2016. Hun har deltaget på udstillingerne Response ved I:project space i Beijing, Kina og Well Said the Wolf på Shanaynay i Paris, Frankring. Samt repræsenteret OKCorral med værket Girl with an Ugly Soul / Mapping of a Faceved ALT_Cph i 2018.

Udstillingen er venligst støttet af Københavns Kommune

 

//English//

 

CRY

An exhibition by Sarah Michelle Riisager

 

Opening: Friday 7th December 5-8 pm.

Concert with Josefine Struckmann and performance by Sif Hedegaard: Friday 14th December 5-7 pm.

Exhibition period: 8th-21st December 2018

Opening hours: Friday, Saturday and Sunday 1-4 pm. (or by appointment)

 

The exhibition CRY brings the audience on an audiovisual exploration through a chaos of connected screenshots and videos collected from the internet, movies and reality.

In her work, Sarah Michelle Riisager deals with how the world looks when one would imagine how it looks. Mankind’s relation with grief and grief processes are explored through installations and videos. The different works will test homemade rationales designed to put into system how you can exist and understand your contemporary. The audience is invited to embrace the weeping and reflect over the mourning, which according to Riisager is what fundamentally makes us human. Grief is at the same time a natural consequence of being a human in a globalised society. Riisager shows us a world where online subcultures, fetish communities and virtual worlds rule, and explore the virtual existence of mankind in the dark corners of the Internet. The audience is made to be part of the ambiguous dynamic between seeing and being seen. Riisager places herself in the limbo between reality and the virtual world, and invites us to participate in this bizarre parallel reality, of which we are both attracted and disgusted.

In connection with the exhibition Josefine Struckmann will play a lo-fi concert in the exhibition room and Sif Hedegaard will perform Christmas poetry, whereto we will serve a glass of glögg for warmth.

Sarah Michelle Riisager (born 1990) lives and works in Copenhagen. She works with photography, installation and sculpture. Her artistic practice is rooted in feelings, where she examines fear while ripping the fragments of it to pieces and putting them back together in an attempt to place intimate systems in reality. She graduated from Fatamorgana, Danmarks Fotografiske Billedkunstskole in 2013, followed by a BA (Hons) in Fine Art Photography from Glasgow School of Art. Riisager has exhibited several places in Copenhagen, including Fotografisk Center, Den Frie Udstillingsbygning, Kunsthallen Charlottenborg, and Kvit Galleri. In addition she has also exhibited at the Pingyao International Photography Festival in China, Les Recontres de la Photographie in Arles, and at the Summerhall i Edinburgh.

Josefine Struckmann (born 1988) lives and works in Copenhagen. She works with video and sound. She has as a member of the punk band MOR released the EP’s Fisse I Dit Fjæs, 2009 at Spaghetti Cassetti Records andVanvidstimer, 2010 with LORT Records. She had been a member of the band Time Masters with David Julius Christoffersen since 2015, with which she had performed in Europe and Asia. Since the end of 2017 she has performed with her solo project NURSE and released the songs Where We Going, Reverse Yourself, and Dangerous Place, produced by Roger Beattaker and Mikkel Larsen. Struckmann graduated from the Funen Art Academy in 2014.

Sif Hedegaard (born 1986) lives and works in Copenhagen. She works with performance, installation and sculpture. She studied at Bergen Academy of Art and Design and graduated from the Funen Art Academy in 2015. She has exhibited with Lizard Queen at c4 projects and Somebody Saying ”Help Me” Very Quietly in EKS-rummet, Copenhagen in 2016. She has participated in the exhibitions Response at I:project space in Beijing, China and Well Said the Wolf at Shanaynay in Paris, France. As well as represented OKCorral at ALT_Cph with the work Girl with an Ugly Soul / Mapping of a Face in 2018.

The exhibition is kindly supported by the Municipality of Copenhagen