For the Dial Beckons

En udstilling af Linnea Langfjord Kristensen

Fernisering: Fredag d. 24 marts kl. 17 – 20
Udstillingsperiode: 25.03 – 22.04.2023

Åbningstider: Torsdag – lørdag kl. 14.00 – 17.00 (eller efter aftale)

Med udstillingen inviteres der til en kritisk refleksion over de sociale og institutionelle normer og værdier der former vores forståelse af det succesfulde og produktive individ. Udstillingen beskæftiger sig både med de større magtstrukturer, som promoverer en endeløs jagt på succes og at opnå denne succes hurtigst muligt, men også hvad det betyder når vi ikke længere er produktive individer. En paradoksal formular, da selv det at være uproduktiv kan ses som et potentiale, der kan udnyttes hvis det viser sig at fostre fremtidig succes.

Værkerne arbejder med en nægtelse, eller ”undoing”, og det er i gentagelsen af denne nægtelse at en perspektivvending sker – som vi kender det fra oplevelsen af at se en figur komme til syne over tid i stuetæppet eller ansigtet i trægulvets knaster. Herigennem ønsker For the Dial Beckons at bringe dimensioner frem i lyset, der sætter spørgsmålstegn ved selvfølgeligheden og legitimiteten af den dominerende forståelse af succes. Kan vi åbne op for en anden måde at opnå det basale menneskelige behov for at præstere og få anerkendelse uden at blive fanget i præstationssamfundet?

Udstillingen er venligst støttet af Statens Kunstfond, 15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond og København Kommune – Rådet for Visuel Kunst. En særlig tak til instruktør Sophie Grodin og kunstnerne Mark Tholander og Sophia Ioannou Gjerding.

Linnea Langfjord Kristensen (f. 1991, DK) bor og arbejder mellem Amsterdam, London og København. Hun er en prisvindende kunstner hvis arbejde placere sig mellem performance, tekst og film assisteret af scenografiske installationer. Hendes værker udstilles nationalt og internationalt, inklusiv Stedelijk Museum, (Amsterdam), Cockpit Theatre (London), Martin Asbæk Gallery og Teater Får302. Hun underviser i Kunst og Medier ved Coventry University, England og har en Master fra Royal College of Art, London (2020), samt en BA i Fine Arts fra Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (2017).

For mere information: 

https://linnealangfjordkristensen.com


//English//

For the Dial Beckons

An exhibition by Linnea Langfjord Kristensen

Opening: Friday, 24th March from 5 – 8 pm

Exhibition period: 25.03 – 22.04.2023

Opening hours: Thursday – Saturday from 2 – 5 pm (or by appointment)

The exhibition invites a critical reflection on the social and institutional values and norms that shape our understanding of the successful and productive individual. The exhibition is concerned about a culture that promotes an endless hunt for success, while achieving it as quickly as possible, but also asks what it means when we are no longer productive. This can be a paradox, as being unproductive can itself be seen as a potential to be exploited if it fosters future success.

The works deal with a type of refusal or “undoing”, and it is in the repetition of this refusal that a change of perspective occurs – similar to seeing a figure appearing over time in the living room carpet or a face in the knots of a wooden floor. For the Dial Beckons seeks to bring dimensions to light that call into question the legitimacy of our dominant understanding of success. Can we open up for another way to fulfill a basic human need for accomplishment and recognition without being caught in a society predicated on achievement?

The exhibition is kindly supported by the Danish Arts Foundation, 15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, and Copenhagen Municipality. A special thanks to director Sophie Grodin, and artists Mark Tholander and Sophia Ioannou Gjerding.

Linnea Langfjord Kristensen (b. 1991, DK) lives and works in Amsterdam, London, and Copenhagen. She is an award-winning artist working between performance, text, and film supported by scenographic installations. Her work has been shown and published nationally and internationally including The Stedelijk Museum (Amsterdam), Cockpit Theatre (London), Martin Asbæk Gallery and Teater Får302 (Copenhagen). She teaches Art and Media at Coventry University, England and has a Master’s degree from the Royal College of Art, London (2020), as well as a BA in Fine Arts from Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam (2017).