Anna Taina-Nielsen

Gennem udviklingen af samtidens informationssamfund og jagten på masseproducerede produkter fremstillet gennem industriel teknologi forsvinder de håndværksteknikker, der kendetegner arbejdsomme og tidskrævende processer. De kreative praktikere, f.eks. kunstnere i dag, lærer ikke at arbejde med kun ét bestemt håndværk, ej heller hvordan man konkurrerer med industrielle maskiner. I stedet forstås kunstnerisk produktion som en form for udtryk af egen person eller omvendt som et indbringende arbejde gennem salg af kunstværker på markedet. Ideen om at kunstneren mestrer et specifikt håndværk, vedkommende siden kan skaffe arbejde igennem, som f.eks. en kunsthåndværker gør, er ikke drivkraften bag kunstproduktion eller kunstuddannelsen i dag.

Full Time Work udforsker Anna Taina-Nielsen gennem performativ maleri, om kunstnere kan udfylde en plads i arbejdskraften i dagens samfund. Hun vil male væggene i udstillingsstedet i løbet af de 14 dage, udstillingen har åbent, og hun vil følge på forhånd satte regler for arbejdsprocessen og maleriets udvikling. Denne form for struktureret arbejde vil man normalt forbinde med f.eks. industrielt eller manuelt arbejde snarere end et billedkunstnerisk arbejde.

I hendes kunstnerskab undersøger Anna Taina-Nielsen spørgsmål om kunstens værdi i forhold til tiden, der er investeret; spørgsmål om kunstnerisk praksis og kunstnerens plads på et arbejdsmarked, hvor behovet for håndværksarbejde er forsvindende. Full Time Work stiller spørgsmålstegn ved, hvad der ville ske, hvis kunstnere arbejdede og blev aflønnet på samme vis som industrielle arbejdere; ville arbejdet stadig blive betragtet som en kunstnerisk praksis?

Anna Taina-Nielsen (f.1986) er uddannet Master of Fine Art på Royal Institute of Art i Stockholm (2015), og denne udstilling på C4 PROJECTS vil være hendes første solo ud-stilling i København.