Henriette Helstern-Kjøller

Tilintetgjort er en udstilling om opofrelse af Henriette Hellstern-Kjøller

13.-26. september
Fernisering 12. September 17-21

Du har altid stået med ryggen til, i generationer. Ædt op indvendigt af sorg over tabet, næret af opofrelsen, dit kald eller eneste lyd du umiddelbart kunne genkende, i generationer. Jeg var et provokerende barn sagde du, du hørte mig aldrig.
Med udstillingen Tilintetgjort sætter HHK fokus på udbrændte kvinder, mødre, der har glemt hvordan man drømmer. Tilintetgjort er visualiseret gennem ukontrollabelt maleri der portrætterer kvinde efter kvinde, moder efter moder, krøbet sammen, udnyttet, tvunget, i desperation. Malerierne får følgeskab af videoen Domestic Dancer hvor til rådigheds begrebet bliver performet samt den suicidale skulptur Farvel. Ydermere er inspirationskilden også udstillet. Det være sig platter, LP cover, postkort, vævet maleri, alt sammen fra genbrugsbutikker og alle af slidte men arbejdende kvinder, genstande der har prydet hjem, i generationer. Vel mødt udbrændt eller drømmende!

Åbningstider for Tilintetgjort i C4-Projects: Lørdag den 13. og søndag den 14.: 14-17 Torsdag den 18. og fredag den 19.: 15-18 Lørdag den 20. og søndag den 21.: 14-17 Torsdag den 25. og fredag den 26.: 15-18

www.hellstern-kjoeller.blogspot.dk

//Annihilated an exhibition of sacrifice by Henriette Hellstern-Kjøller 13th-26th September Opening September 12th from 17 to 21 You have always stood with your back turned, for generations. Eaten up inside with grief over the loss, nourished by sacrifice, a vocation or only sound you immediately recognized, for generations. I was a provocative child you said, you never heard me. During the exhibition of Annihilated HHK puts focus on burnt out women, mothers who have forgotten how to dream. Annihilated is visualized through uncontrollable painting which portrays woman after woman, mother after mother, huddled together, exploited, forced, in desperation. The paintings will be joined by the video Domestic Dancer where the availability concept is performed, and by the suicidal sculpture Goodbye. Furthermore, the sources of inspiration are also on display. Be it plates, LP covers, postcards, woven paintings all from thrift stores and all with worn out women but women in work, items that have adorned homes for generations. See you there burnt out or dreamy! Opening hours for Annihilated in C4 Projects: Saturday 13 and Sunday 14: 14-17 Thursday 18 and Friday 19: 15-18 On Saturday 20 and Sunday 21: 14-17 Thursday 25 and Friday 26: 15-18 www.hellstern-kjoeller.blogspot.dk

3hjemmeside pic_HHK_IMG_0750 2hjemmeside pic_HHK_IMG_0763 1Hjemmeside pic_HHK 0hjemmeside Pic_HHK_IMG_0775 6hjemmeside pic_HHK_IMG_0719 5hjemmeside pic_HHK_IMG_0723 4hjemmeside pic_HHK_IMG_0731