Zone

 

En udstilling af Ulla Eriksen

 

Fernisering: Fredag d. 4. Maj kl. 17-20
Udstillingsperiode: 5. maj-19. maj, 2018
Åbningstider: Torsdag-lørdag kl. 14-17

 

På udstillingen vises to tegninger, som er resultater af ophold i forskellige rum. Den ene er blyant på papir, og den anden er blå-violet tørpastel på væggene i rummet bagerst.

Værkerne henviser til to forskellige steder. Det ene er fra en park i Athen og forestiller en grøn plante. Den anden er en slags afbildning af rummet selv, men uden papirlaget og indeni sig selv; en tegning på rummets vægge.

Planten er en foldetegning, der er lavet over flere dage i parken. Tegningen er opdelt i otte felter og har små forskydninger. Lyset har flyttet sig undervejs ligesom perspektivet, fordi jeg også har rykket mig, og spørgsmålet er hvordan og hvorhenne rummet egentlig er.

Den sarte blå-violette farve på væggene i det bagerste rum er en afprøvning af, om den kan påvirke os og fornemmelsen af rummet vi er i.

Værkerne er et redskab til ophold, imens undersøgelsen er i gang og i udstillingen materialiser de måske endnu et opholdssted.

 

//English//

 

Zone

 

An exhibition by Ulla Eriksen

 

Opening: Friday 4th of May, 5-8 pm.
Exhibition period: 5th May-19th May, 2018
Opening Hours: Thursday-Saturday, 2-5 pm.

 

The exhibition shows two drawings which have emerged from stays in different spaces. The first is pencil on paper and the second is blue-violet dry pastel on the walls of the exhibition’s second room. The two works refer to two different locations. One is from a park in Athens and shows a green plant. The other one kind of depicts the room itself, but without the paper and inside itself: a drawing on the walls of the space.

The drawing of the plant is on a folded piece of paper and it was made over several days in the park. The drawing is divided into eight fields and has small displacements. Throughout the days the light shifted just as the perspective because of my tiny movements, and this raises the question of how and where the room, in fact, is.

The delicate blue-violet colour on the walls in the back room is a test of whether or not it can affect us and how we sense the space we are in.

The works are tools to facilitate a stay somewhere, whilst the investigation takes place, and through the exhibition they may materialise yet another place to stay.